Facebook
Naziv: Češka osnovna škola Pavlovac (fond)
Signatura: HR-DABJ-1020
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: ČOŠ Pavl (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1956
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Češka osnovna škola Pavlovac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno iz arhivskog fonda HR DABJ 121 "Osnovna škola Veliki Grđevac".
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži razredne imenike.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-1020/SI - 1 Češka osnovna škola Pavlovac (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 3236
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica