Facebook
Naziv: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Garešnica (fond)
Signatura: HR-DABJ-1078
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1963 - 1988
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Konferencija za društveni položaj žene i porodice Garešnica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet u sastavu arhivskog fonda HR DABJ 240 Općinska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Garešnica koji je preuzet dana 15.09.1997. godine od nepoznatog predavatelja iz razloga što je postojala opasnost za daljniim oštećenjem, a kasnije i uništenjem arhivskog i registraturnog gradiva. Podaci o preuzimanju se nalaze u knjizi akvizicije IV, redni broj 554.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži sjedničke zapisnike Općinske konferencije za društvenu aktivnost žena u periodu od 1959. do 1988. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Arhivski fond se nalazi u sastavu arhivskog fonda HR DABJ 240 "Općinska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Garešnica".
Identifikator: HR-DABJ/AJ 3294
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica