Facebook
Naziv: Isprave i akti poslani Dubrovačkoj Republici (fond)
Signatura: HR-DADU-7
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Diplomata et acta (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Diplomata et acta (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond: Dubrovačka Republika i francuska uprava, serija
Razdoblje: 1022 - 1808
Arhivske jedinica: 66.40 d/m
Tehničke jedinica: 31 knj. ; 1488 kom. ; 130 svež
Način preuzimanja: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Sadržaj jedinice: Najstariji dubrovački kazneni predmeti zabilježeni su u pojedinačnim ispravama (Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae IV, izd. T. Smičiklas. Zagreb JAZU, 1906: 599-600 (br. 517) - ovo je napomena
Izlučivanju: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi ; isprave ; Plan
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: 1. Razni privilegiji 2. Turski spisi 3. Latinske isprave 4. Ćirilske isprave 5. Grčke isprave 6. Hebrejske isprave 7. Arapske isprave 8. Armenske isprave
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18), Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski ; osmanski turski
Pisma: latinica ; latinica - beneventana ; latinica - gotica ; bosanica ; ćirilica (pismo nije specificirano) ; hebrejsko pismo ; arapsko pismo
Obavijesna pomagala: DADU-7/AI - 1 Isprave i akti (Diplomata et acta) - 18 st. (analitički inventar)
DADU-7/AI - 1 Isprave i akti (Diplomata et Acta) do 13. stoljeća (analitički inventar)
DADU-7/AI - 14 Sultanski spisi Državnog arhiva u Dubrovniku (Acta Turcarum) (analitički inventar)
DADU-7/AI - 2 Isprave i akti (Diplomata et Acta), 13. stoljeće (analitički inventar)
DADU-7/AI - 3 Isprave i akti (Diplomata et Acta) - 14 st. (analitički inventar)
DADU-7/AI - 7 Isprave i akti (Diplomata et Acta) - 15 st. (analitički inventar)
DADU-7/AI - 7 Kadijski spisi (analitički inventar)
DADU-7/AI - 7 Isprave i akti (Diplomata et Acta) - 16 st. (analitički inventar)
DADU-7/R - 1 Popis pisama namjesnika bosanskog ejaleta i hercegovačkih sandžakbega vlastima Dubrovačke republike (regesta)
Identifikator: HR-DADU/AJ 3379
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica