Facebook
Naziv: Živežne namirnice (fond)
Signatura: HR-DADU-36
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Grassia (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Grassia (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 44.
Razdoblje: 1500 - 1808
Arhivske jedinica: 2.61 d/m
Tehničke jedinica: 59 knj.
Odgovornost: Ured za živežne namirnice (Grassia) (Dubrovnik) (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je predano 1891. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze zapisi o nabavci ulja, žita i drugih žitarica.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: talijanski ; latinski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3437
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica