Facebook
Naziv: Nadzornici mjera i utega (fond)
Signatura: HR-DADU-43
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Justiciarii (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Justiciarii (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 13.
Razdoblje: 1416 - 1808
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj.
Odgovornost: Nadzornici mjera i utega (Dubrovnik) (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1891. godine po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond je nastao djelovanjem ''justiciara'' koji su bili službenici za kontrolu utega, vaga i mjera. Također su nadzirali red i cijene u dućanima. Primali su i tužbe te vršili sudbenost unutar svojeg kruga djelatnosti.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3444
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica