Facebook
Naziv: Massa Negrini - Miscellanea (Oporuke, Pisma Vladi i ostalim tijelima Dubrovačke republike) (fond)
Signatura: HR-DADU-61
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Druge oznake: Stara signatura: Massa Negrini - Miscellanea (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond: Dubrovačka Republika i francuska uprava, serija 93.
Razdoblje: 1304 - 1808
Arhivske jedinica: 7.69 d/m
Tehničke jedinica: 68 kut.
Odgovornost: Dubrovačka Republika (stvaratelj)
Povijest jedinice: Dubrovčanin Negrini je svojedobno ostavio svoju knjižnicu Dubrovačkim knjižnicama, a oni su arhivsko gradivo 1941. godine predali Arhivu. Gradivo koje se odnosi na 12. stoljeće je priključeno fondu HR-DADU-7 Diplomata et acta, a dokumenti koji se tiču pomorstva su priključeni pomorskim fondovima (HR-DADU-54 do HR-DADU-63).
Način preuzimanja: Godine 1941. Dubrovačka knjižnica je predala Dubrovačkom arhivu dokumente koji sačinjavaju ovaj fond.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze dokumenti koji su uglavnom nastali djelovanjem Dubrovačke kancelarije i notarijata, ali ima i dokumenata privatne provenijencije. Tu možemo naći i oporuke, pisma dubrovačkih poslanika Vladi iz raznih mediteranskih gradova, zapise o kriminalnim procesima, fragmente raznih knjiga Dubrovačke kancelarije i notarijata itd.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije po stoljećima. Za 16.-18. stoljeće postoje popisi. Gradivo iz 12. stoljeća je priljučeno fondu HR-DADU-7 Diplomata et Acta a gradivo vezano za pomorstvo je priključeno pomorskim fondovima (HR-DADU-54 do HR-DADU-63).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori za ovaj fond su svi fondovi iz vremena Dubrovačke Republike (Klasa: A.1.5. - Dubrovačka Republika do 1808.).
Identifikator: HR-DADU/AJ 3462
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica