Facebook
Naziv: Fotografije 19. i 20. stoljeća (zbirka)
Signatura: HR-DADU-298
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: FOTO 19.-20. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Fototeka (hrvatski)
Razdoblje: 19. stoljeće - 20. stoljeće
Tehničke jedinica: 20 alb.
Povijest jedinice: Zbirka Fototeke se počela formirati 1996. kada su se fotografije izdvojile iz nekih fondova.
Sadržaj jedinice: Fotografije se nalaze u 25 albuma, označenih oznakom FA. Unutar svakog albuma su fotografije označene oznakom Ff. Tako se u albumima FA1 do FA5 (stariji albumi);nalaze fotografije od Ff 1 do Ff 340. Albumi od FA 6 do FA 11 su albumi Iva Novakovića. A u albumima od FA12 do FA 25 (noviji albumi) se nalaze fotografije nastale poslije drugog svjetskog rata.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo zbirke je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Obavijesna pomagala: DADU-298/SI - 1 Zbirka Fototeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DADU- 257: Obitelj Čingrija
HR-DADU- 264: Obitelj Martecchini
HR-DADU- 370: Osobni fond Šarić, Ante
Napomena o dopunskim izvorima: Zbirka fototeka je nastala uglavnom iz dijelova drugih, uglavnom obiteljskih i osobnih fondova. To nije napravljeno u cijelosti te se mnoge fotografije i dalje nalaze u tim fondovima.
Identifikator: HR-DADU/AJ 3697
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica