Facebook
Naziv: Financije (serija)
Signatura: HR-DAOS-1533-6
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1963 - 1995
Arhivske jedinica: 3.90 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. ; 59 fasc.
Sadržaj jedinice: Financijska dokumentacija: obrasci i kartice.
Izlučivanju: Sva financijska dokumentacija izlučena je u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva kroz redovita godišnja izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Svi M4, M8 obrasci i kartice O.D. odloženi su prema abecednom poretku prezimena radnika i kronološki. Završni računi odloženi su kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Sve kartice O.D., M4 i M8 obrasci u količini od cca. 3,8 d/m planirani su za predaju HZMO-Osijek u 2008./09. godini.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 37726
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica