Facebook
Naziv: Postupovni predmeti (serija)
Signatura: HR-DAOS-983-2
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Druge oznake: Registraturna oznaka: Postupovni predmeti , P
Razdoblje: 1983 - 1986
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 2 kut.
Sadržaj jedinice: U Upisnik "P" upisivale su se predstavke, pismene zabilješke, prijedlozi, inicijative i ostali predmeti po kojima je DPS poduzimao određene mjere i pravna sredstva koja su se odnosila na društvenu zaštitu samoupravnih prava radnih ljudi i društvenog vlasništva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 37785
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica