Facebook
Naziv: Personalna dokumentacija (serija)
Signatura: HR-DAOS-205-3
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1946 - 1953
Tehničke jedinica: 4 kut.
Sadržaj jedinice: U seriji se nalaze personalna pošta, dosjei radnika, pravilnik o plaćama.
Izlučivanju: Nije proveden postupak odabiranja i izlučivanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhivu u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 37911
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica