Facebook
Naziv: Personalna dokumentacija (serija)
Signatura: HR-DAOS-1533-7
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1955 - 1995
Arhivske jedinica: 6.92 d/m
Tehničke jedinica: 13 knj. ; 1 kut. ; 70 fasc.
Sadržaj jedinice: U ovoj seriji nalaze se matične knjige radnika i registri od 1955-1972 godine. Nadalje, u ovoj seriji se nalaze i prijave o povredama na radu, odnosno oštećenjima zdravlja radnika 1959–1994, matična knjiga o provjeri osposobljenosti vozača, te rješenja o prijemu na radno mjesto ravnatelja. Najveći dio ove serije čine personalni dosjei radnika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Dosjei radnika odloženi su prema abecednom poretku prezimena radnika, a ostala personalna dokumentacija kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 38327
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica