Facebook
Naziv: Evidencije učenika i poslovnih knjižica (serija)
Signatura: HR-DAOS-226-8
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1932 - 1948
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 kut.
Sadržaj jedinice: Ova serija sadrži jedan registar izdanih poslovnih knjižica i jedan registar učenika, te cca 0,1 d/m ugovora o učenju.
Izlučivanju: Nije bilo izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 38436
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica