Facebook
Naziv: Financijska dokumentacija (serija)
Signatura: HR-DAOS-1106-4
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1970 - 1995 (Dio dokumentacije [1970-1973] su predspisi.)
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut. ; 20 fasc.
Sadržaj jedinice: Serija finanacija sadržava završne račune za razdoblje od 1975-1992, M4-obrasce za "Slavoniju-commerce" Osijek, "Osijek export-import", OOUR "Vanjsku trgovinu", "Mursu export" i "Velos", te uvezane kartice OD-a Radne zajednice "Zajedničke službe", OOUR-a "Vanjska trgovina" i "Mursa exporta".
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je odloženo prema vrsti kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Sve kartice O.D. i M-4 obrasci planiranu su za predaju HZMO-Osijek u 2008/09.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 39357
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica