Facebook
Naziv: Virovitička županija (fond)
Signatura: HR-HDA-33
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Com. Ver. (hrvatski)
Razdoblje: 1745 - 1914 (Gradivo nastalo djelatnošću Županije do godine 1850. Spisi iz 1914. vidi Sadržaj.)
Arhivske jedinica: 119.61 d/m
Tehničke jedinica: 261 knj. ; 891 kut.
Odgovornost: Virovitička županija (stvaratelj) (1745 - 1850)
Povijest jedinice: Županija je imala svoj arhiv. Prilikom obnove županije skupština je odredila da se spisi čuvaju u jednoj škrinji, a ključ je na sigurnom mjestu trebao čuvati bilježnik (9. XII. 1745.). Prvi bilježnik je bio Antun Špišić. U vrijeme Hrvatskog kraljevskoga vijeća (1767-1779) pristupilo se sustavnoj obradi i pravilnom čuvanju županijskih i drugih (gradskih, kaptolskih) arhiva u Hrvatskoj. Županija je na velikoj skupštini u srpnju 1769. izabrala posebnu komisiju da izradi prijedloge za sređivanje županijskog arhiva. Po službenoj obvezi, rješenjem Ministarstva unutrašnjih djela, odjeljenja za Hrvatsku i Slavoniju od 22. lipnja 1926. da se arhivi bivših županijskih oblasti pohrane u Državni arhiv u Zagrebu, arhiv županije predan je Državnom arhivu u Zagrebu (danas Hrvatski državni arhiv) 1937. godine.
Sadržaj jedinice: Zapisnici županijskih sjednica; zapisnik predstavki i pisama Virovitičke županije nakon svečane inkorporacije Donje Slavonije; Spisi županijskih sjednica (spisi predmeta raspravljani na velikim i malim županijskim skupštinama). Okružnice, proglasi i naredbe koje je slalo Hrvatsko kraljevsko vijeće (do 1779.) i kasnije Ugarsko namjeničko vijeće. Urbarijalna regulacija na prostoru Virovitičke županije: spisi vezani uz provođenje urbarijalne regulacije po sučijama, urbari pojedinih posjeda te zapisnici urbarijalnih skupština Varaždinske županije. Županijska blagajna: blagajnički računi, dnevnici kontribucija kraljevske filijalne blagajne u Virovitičkoj županiji; Porezna knjiga posjeda Habijanovci; Porezni popisi po posjedima; popisi ratnog poreza (dike) prema posjedima. Sudbeni stol Virovitičke županije: rješavanje molbenica za pomilovanje ili provođenje istrage, izvješća o parnicama održanim na nižim razinama (kotarevi, dominalni sudovi) iz krivičnih predmeta (ubojstva, krađe, torture); parnice podizane zbog zaštite imovine, ostvarivanja prava na nasljedstvo, prizivi na presude dominalnog suda. Subalterni sud Virovitičke, Požeške i Srijemske županije: zapisnici sjednica te spisi vezani uz rješavanje građanskih i krivičnih parnica. Gradivo vezano uz pitanje zdravstva: zapisnici o kretanju stanovništva, izvještaji o pojavi bolesti i epidemijama u Virovitičkoj i susjednim županijama, savjeti za prevenciju bolesti i sl. Grbovnice plemićkih obitelji koje su živjele na prostoru Virovitičke županije. Zapisnik popisa priznavanja plemstva na županijskim sjednicama (1745-1846. i 1896-1914.). Različite diplome (liječničke, cehovske, zahvale). Računi vezani uz troškove vojarne u Osijeku i osječkog okružja te vojarni u Valpovu, Đakovu i Virovitici
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi ; Položajni nacrt ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-33/R - 1 Virovitička županija 1848. godina (regesta)
HDA-33/V - 1 Virovitička županija (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4014
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica