Facebook
Naziv: Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave (fond)
Signatura: HR-HDA-71
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: CK BiN (hrvatski)
Razdoblje: 1849 - 1918
Arhivske jedinica: 21.10 d/m
Tehničke jedinica: 211 kut.
Odgovornost: Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave (stvaratelj)
Povijest jedinice: Obje grupe spisa u Hrvatski državni arhiv dospjele su tijekom postupaka povrata arhivskoga gradiva iz inozemstva. Hrvatsko-slavonski spisi bečkoga Ministarstva (iz razdoblja Bachovog apsolutizma) bili su predani Hrvatskoj dvorskoj kancelariji, odnosno, nakon njezinog ukidanja Kraljevskom hrvatskom ministru u Budimpešti. Po završetku Prvoga svjetskog rata izručeni su Hrvatskom državnom arhivu u okviru arhivske grupe Hrvatski spisi austrijske vlade. Dalmatinski spisi Ministarstva bogoštovlja i nastave predani su Hrvatskom državnom arhivu u postupku povrata arhivskog gradiva iz Republike Austrije na osnovi Arhivskog sporazuma iz 1923.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sastoji se od dvije cjeline, tzv. Hrvatsko-slavonskih spisa (predmeta koji su se ticali poslova u Krunovini Hrvatskoj-Slavoniji tj. u banskoj Hrvatskoj) i od tzv. Dalmatinskih i primorskih spisa (predmeta glede poslova u Krunovini Dalmaciji i u Primorju). Predmetni dokumenti odnose se na pitanja bogoštovlja (odnosi s katoličkom i s pravoslavnom crkvom, crkvenih ustanova, imanja, glede župa, svećenstva, redovnika i redovnice i sl.), a spisi nastave na razna pitanja glede obrazovnih ustanova, personala, ispita, infrastrukture i sl. Hrvatsko-slavonski spisi koji su činili dio arhivske grupe Hrvatski spisi austrijske vlade označeni su tekućim brojem i organizirani u tematske serije, dok je kod Dalmatinskih i primorskih spisa zadržana izvorna podjela na serije Spisi bogoštovlja (Cultus) i Spisi nastave (Unterricht).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Revizija 12.12.1988.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno Carsko - kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave, 1849 - 1860, oznaka Z -1237 - 1287 (ZM 17/259 - ZM 17/309). Carsko - kraljevsko ministarstvo financija (1861-1867) oznaka Z - 1287 - 1288 (ZM 17/309 - ZM 17/310)
Jezici: njemački
Pisma: njemačka gotica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4054
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica