Facebook
Naziv: Hrvatska dvorska kancelarija (Hrvatski dvorski dikasterij) (fond)
Signatura: HR-HDA-76
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Hrv. dvor. kanc. (hrvatski)
Razdoblje: 1861 - 1869
Arhivske jedinica: 31.80 d/m
Tehničke jedinica: 69 knj. ; 280 kut.
Odgovornost: Hrvatska dvorska kancelarija (stvaratelj) (1860.-1869.)
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži necjelovito sačuvanu registraturu Hrvatske dvorske kancelarije (Dikasterija), čiji su dokumenti podijeljeni u serije Predsjednički i Opći spisi, kao i 69 svezaka uredskih knjiga (urudžbeni zapisnici i kazala k urudžbenim zapisnicima).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Revizija 22.2.1988.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno Hrvatska dvorska kancelarija (1861-1869) knjige djelomično, a kutije od broja 1, oznaka Z-1747 (ZM 19/21), do kutije broj 279 oznaka Z-2192 (ZM 19a/43)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4059
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica