Facebook
Naziv: Odjeljenje Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-126
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OMTI (hrvatski)
Razdoblje: 1921 - 1929
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine SHS. Odjeljenje u Zagrebu (stvaratelj) (1919-1929)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1957. godine po službenoj dužnosti, od Sekretarijata za građevinarstvo Izvršnog vijeća Sabora NRH (reg. br. 535/1957).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži predmetne dosjee različitih tvrtki, banaka, štedionica i slično, unutar kojih se nalaze molbe, rješenja i dr. vezano za obavljanje bankovnih poslova (spajanje dražbaonica, proširenje kamatnjaka i dr.), dodjeljivanje koncesija za osnutak poduzeća, zapisnici glavnih skupština poduzeća i banaka, iskazi poslovnika, pravila tvrtki, banaka i štedionica. Djelomice su sačuvane su i uredske knjige Odjeljenja.
Izlučivanju: Izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 151: Savska Banovina. Odjeljenje za trgovinu, obrt i industriju
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4103
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica