Facebook
Naziv: Zdravstveni odsjek Ministarstva narodnog zdravlja za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (fond)
Signatura: HR-HDA-134
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZO HSM (hrvatski)
Alternativni nazivi: Zdravstveni odsjek za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje, Zagreb (hrvatski)
Razdoblje: 1908 - 1927 (Gradivo većinom pripada razdoblju od 1919. do 1924. godine, osim statističkih podataka o kretanju tuberkuloze iz razdoblja 1908-1919 i knjiga popisa kupališnih dozvola nastalih 1912-1926. Rezervatni urudžbeni zapisnik završava godinom 1927.)
Arhivske jedinica: 14.60 d/m
Tehničke jedinica: 33 knj. ; 111 kut.
Odgovornost: Zdravstveni odsjek za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine SHS (stvaratelj) (1919-1924)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u u HDA 1967. godine, po službenoj dužnosti, kao arhivska masa "Zdravstvo", bez prateće dokumentacije.
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda čine normativni akti, personalni spisi, spisi o bolno-opskrbnim troškovima i nabavi i raspodjeli lijekova, rješenja za rad liječilišta, izvješća o bolesnima i primljenima na bolničku njegu, računska dokumentacija bolnica, zavoda, lječilišta i zdravstvenih stanica, prijave zaraznih bolesti i zdravstvenih prekršaja, razne pritužbe i sl. Sačuvane su i evidencije o zaraznim bolestima, anketa o uređenju bolnica i liječilišta, statistička dokumentacija, zdravstvena izvješća, knjige iskaza bludobolnih, iskazi o bjesnoći, referentski brojevnici, registri ljudi ugroženih od bjesnoće, dostavne i blagajničke knjige, našastari i blagajnički dnevnik, a fond sadrži i manju količinu spisa koji se odnose na imenovanja, kadrovsku situaciju i organizaciju Odsjeka, odlikovanja službenika, isplatu dnevnica za putovanja i odštetne zahtjeve pojedinaca. Manja količina spisa Ravnateljstva pomoćnih ureda uglavnom se odnosi na obračun manipulativnih troškova, razdiobu poslova i dostavu pošte odjeljcima i referentima.
Izlučivanju: Gradivo je izlučeno, prema rješenju br. 75,3/C-102/1-80 od 26. II. 1980. i odluci HDA od 1.IV. 1980. godine br. 75,3/C-102/2-80. Tom prilikom sastavljen je popis "izlučene bezvrijedne građe iz Zdravstvenog odsjeka za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje".
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise. Spisi obuhvaćaju povjerljive spise, opće spise (razvrstane prema sadržajnim oznakama: I-VIII), statističke iskaze, statute, personalije i spise Ravnateljstva pomoćnih ureda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-134/O - 1 Zdrastveni odsjek za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (ostalo)
HDA-134/P - 2 Zdrastveni odsjek Ministarstva narodnog zdravlja za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje - Zagreb (popis)
HDA-134/V - 3 Zdrastveni odsjek za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (vodič)
Napomena o dopunskim izvorima: U u Arhivu Jugoslavije (Beograd) pohranjen je fond AJ-39 Ministarstvo za socijalnu politiku i narodno zdravlje Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4111
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica