Facebook
Naziv: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-286
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MKP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1950 (U gradivu se nalazi i nešto spisa iz 1951.)
Arhivske jedinica: 14 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. ; 128 kut.
Odgovornost: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1950)
Povijest jedinice: Dio gradiva je preuzet 1988. (akv. 2/1988) od Izvršnog Vijeća Sabora SRH, a drugi dio 1998. (akv. 5/1998) iz Ministarstva financija RH. Prva faza sređivnja izvršena je u Izvršnom vijeću Sabora 1974. Gradivo je u HDA objedinjeno.
Sadržaj jedinice: U gradivu se nalaze podaci o poslijeratnoj izgradnji komunalne infrastrukture, komunalnih poduzeća, uređenju gradova, stambenoj izgradnji. Sadrži i veći broj investicijskih planova kotarskih i gradskih narodnih odbora, kao i izvješća o izvršenju planova. Također su sačuvani popisi industrijskih proizvoda koji su se dodjeljivali obrtu, statističke podatke za električne centrale, plinare i komunalna poduzeća, mjesečne izvještaje o radu električnih centrala, preglede potrošnje goriva i maziva i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: U HDA je gradivo arhivistički sređeno, pri čemu je zadržan sustav odlaganja spisa kakav je koristio stvaratelj. Fond je podijeljen na knjige i spise, a spisi su strukturirani u cjeline povjerljivih, općih i predmetnih spisa, koji se kasnije nižu u kronološkom slijedu, odnosno posljednja je cjelina organizirana u niže jedinice prema sadržajnom načelu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-286/SI - 1 Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4251
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica