Facebook
Naziv: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-287
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MNZ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1951
Arhivske jedinica: 13 d/m
Tehničke jedinica: 65 knj. ; 64 kut.
Odgovornost: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1951)
Povijest jedinice: Dio gradiva je preuzet iz pismohrane Izvršnog Vijeća Sabora 1988. (akv. 2/1988). Drugi dio je preuzet iz pismohrane Muzeja revolucije godinu dana kasnije (akv. 4/1989).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži okružnice, uputstva s područja zdravstva, izvješća zdravstvenih ustanova u nadležnosti Ministarstva (bolnice, klinike, lječilišta...), dokumentaciju o konfiskaciji lječničkih ordinacija, različitu financijsku dokumentaciju zdravstvenih ustanova i dr. Za pojedine cjeline (Uprava prirodnih lječilišta, Glavna direkcija republičkih prirodnih lječillišta, Glavna uprava za socijalno osiguranje, Personalni odsjek) sačuvane su samo uredske knjige.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema prvobitnom redu stvaratelja, odnosno prema administrativnom poslovanju propisanom na osnovi Poslovnika za opće upravne oblasti iz 1931. prema kojem su spisi odlagani po rednom broju unutar godišta.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-287/SI - 1 Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4252
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica