Facebook
Naziv: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-308
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PK NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1951
Arhivske jedinica: 40 d/m
Tehničke jedinica: 383 kut. ; 12 knj.
Odgovornost: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora (akv. 2/1988.) i Ministarstva financija (akv. 5/1998.).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća i planove proizvodnje, prijedloge planova proizvodnje, dokumentaciju o izvršenju planova, o ostvarenju proizvodnje u različitim granama privrede, analize planova proizvodnje po granama. Sačuvana su i odobrenja sredstava za izgradnju objekata, za nabavku sredstava za rad, izvješća o kretanju zaliha, prepiska oko nabavke i raspodjele materijala. Sadrži i projektnu dokumentaciju uglavnom za različite gospodarske objekte (tvornice, vodovod, mostovi i sl.). U fondu su sačuvane i različite uredbe.
U više cjelina dio dokumentacije čine različiti obrasci (potrebe za materijalom, stanje zaliha, pregled instaliranih strojeva i postrojenja po poduzećima i dr.).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom obrade zadržana je osnovna podjela na povjerljive i opće spise, unutar kojih je, sukladno redu uspostavljenom kod stvaratelja, gradivo sređeno kronološki, odnosno prema tekućem broju. Sljedeća veća cjelina formirana po tematskom načelu također kod stvaratelja jesu predmetni spisi, koji se dalje dijele na podserije (izvješća i planovi, projekti, poljoprivreda, prehrambena industrija, normativi, kontingenti, radna snaga, đački domovi i srednje škole, investicije, obnova Hrvatske nakon II. svj. rata).
Pored navedenog, okružnice su zajedno s uputstvima izdvojene i poredane kronološki. Posljednja je serija računovodstvene dokumentacije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4273
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica