Facebook
Naziv: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-317
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KZ PV NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1950
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. ; 2 knj.
Odgovornost: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora (akvizicija 2/88.).
Sadržaj jedinice: Sadrži organizacijske sheme kotarskih narodnih odbora, preglede s podacima o broju zasjedanja, fotografijama sa zasjedanja, te broju članova, zapisnike sa sjednica (MNO, ONO), razne odluke (o uređenju seoskih putova, o raspodjeli ljudske radne snage i slično), knjigovodstvenu dokumentaciju, planove, obrazac zakletve članova, izvješća, te čitav niz "dosjea" kotarskih narodnih odbora (D. Lapac, Brinje, Udbina, Otočac, Pula, Klanjec, Opatija, Supetar, Labin, Zagreb i dr.).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4281
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica