Facebook
Naziv: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-323
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: UC PV NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1951
Arhivske jedinica: 43 d/m
Tehničke jedinica: 299 kut. ; 22 knj.
Odgovornost: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora (akvizicija 2/88.) i Ministarstva financija RH (akvizicija 14/00.).
Sadržaj jedinice: Sadrži okružnice, opću korespondenciju, kalkulacije cijena, odluke o određivanju cijena, procjene i valorizacije nacionaliziranih poduzeća, rješenja o rabatima i maržama, troškovnike, cjenike i drugo.
Izlučivanju: Nema podataka o odabiranju i izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prva faza sređivanja izvršena je  tijekom 1990. i 1991. godinepri Ministarstvu financija RH, gdje je gradivo bilo pohranjeno. Arhivistički je gradivo sređeno u drugoj fazi tijekom 2001. godine. Gradivo je složeno kronološki, a unutar serije opći spisi po tekućem broju. Odluke o određivanju cijena postoje u okviru serije općih, ali za neka privatna poduzeća, i predmetnih spisa. Isto vrijedi i za cjenike metalurgije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-323/ - 323 Ured za cijene pri Predsjedništvu NRH
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Urudžbeni zapisnik (kom. 2); Brojovnik (kom. 1); Dostavna knjiga (kom. 1); Ostalo (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4286
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica