Facebook
Naziv: Generalna direkcija odjeće i obuće Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-338
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDOO NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 3.20 d/m
Tehničke jedinica: 35 svež ; 4 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Generalna direkcija odjeće i obuće Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u dva navrata: 1988. od Izvršnog vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988), te 2000. od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000.). Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži povjerljive spise, opće spise (prepiska s nadređenim upravnim tijelima, planovi proizvodnje, potrebe i materijalna sredstva dodijeljena tekstilnim poduzećima, izvješća o proizvodnji, analize izvršenja plana, popisi strojeva poduzeća, formiranje cijena u maloprodajnoj mreži, plan investicija i sl.), zatim spise Personalno-kadrovskog odjela (zapisnici sa stručnih ispita), spise Odjela za stručno školstvo (izvještaji stručnih škola, dokumentacija Tehničko tekstilne škole Zagreb, Industrijske škole Varteks, Borovo, stipendije), spise Disciplinskog suda, računovodstvene spise (isplatne liste, platne spiskove, likvidacione kartone), te registraturana pomagala.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo nije arhivistički složeno, ali je u registraturi podijeljeno prema određenim cjelinama: povjerljivi spisi, opći spisi, Personalno kadrovski odjel, Odjel za stručno školstvo, Računovodstvo, Disciplinski sud, te knjige (urudžbeni zapisnici, dnevnici rada).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4301
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica