Facebook
Naziv: Glavna direkcija za zadružnu poljoprivredu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-344
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDZP (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1952
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 4 knj.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži okružnice, organizacijske sheme, izvještaje referenata i instruktora s terena, popise agronoma i tehnničara, pravila o organizaciji i radu Dječačkog doma Zadružne škole u Splitu, personalne spise i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4307
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica