Facebook
Naziv: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-352
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: IKMSS (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1951
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 94 kut.
Odgovornost: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1951)
Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti u dva navrata, 1988. godine iz Izvršnog vijeća Sabora (akv. 2/1988) i 1998. godine iz Instituta za migracije i narodnosti (akv. 37/1998) kao dio fonda Ministarstva socijalnog staranja NRH te je izdvojeno prigodom sređivanja istog 1994. godine.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži rješenja o dodjeli invalidnina.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su odlagani kronološki, po rednom broju u urudžbenom zapisniku, unutar godišta.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, pa je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva. Fond sadrži osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-352/SI - 1 Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja NRH (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4314
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica