Facebook
Naziv: Vojnograđevinski odjel 13. zbora (fond)
Signatura: HR-HDA-466
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: 13.-VGU (hrvatski)
Usporedni nazivi: Carski kraljevski vojnograđevinski odjel 13. zbora (hrvatski)
Razdoblje: 1875 - 1921
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 16 kut. ; 10 knj.
Odgovornost: Vojno-građevinski odjel 13. zbora (stvaratelj)
Povijest jedinice: Predaja po službenoj dužnosti 1922.
Godine 2001. u okviru fonda HR-HDA-1195 Ratni arhiv i muzej Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945), pronađene su dvije kutije spisa (0,2 d/m) Građevinskog odjela 13. zbora, koje su tada i uložene u već postojeći fond.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži nacrte vojnih (vojarne, vježbališta, bolnice) i civilnih objekata, koji su služili u vojne svrhe tijekom I. svjetskog rata kao i dokumentaciju vezanu za njihovu izgradnju, popravak ili iznajmljivanje, te ugovore s tvrtkama i pojedincima za obavljene radove.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je tematski.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997).
Jezici: njemački
Pisma: njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-463/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 36 (vodič)
HDA-466/P - 1 Vojno-građevinski odjel XIII. zbora (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 465: Intendatura 13. zbora
Identifikator: HR-HDA/AJ 4404
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica