Facebook
Naziv: Glavni savez poljoprivrednih zadruga Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-623
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GSPZ (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1956
Arhivske jedinica: 15 d/m
Tehničke jedinica: 56 knj. ; 133 kut.
Odgovornost: Glavni savez poljoprivrednih zadruga Hrvatske (stvaratelj) (1948-1955)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Privredne komore SRH (akv. 280/63.).
Sadržaj jedinice:

Sadrži zapisnike Skupštine te Nadzornog i Izvršnog odbora, pravila Saveza, nacrte raznih pravilnika i uputstava, mjesečna izvješća o radu kotarskih saveza, materijale u vezi skupština kotarskih saveza, korespondenciju s kotarskim savezima u vezi s nabavom i raspodjelom materijala te okružnice. Osim navedenog sadrži i dokumentaciju o parnicama Saveza i pojedinih zadruga radi naplate dugovanja, statističke podatke o zadrugama, proizvodno-financijske planove seljačkih radnih zadruga te niz izvješća o poslovanju koje je prikupljao Revizijski odjel. Fond sadrži i personalnu dokumentaciju (dosjee, rješenja, podatke o stipendijama, tečajevima i dr.).

Značajan dio gradiva čini dokumentacija poduzeća Saveza: Poduzeća za uvoz i izvoz, Trgovačkog poduzeća, Zadružnog trgovačkog poduzeća "Vino", Zadružnog trgovačkog poduzeća "Zadrugar" i Poduzeća "Vinalko".

Izlučivanju: Nema podataka o odabiranju i izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Tijekom sređivanja mase fondova iz područja zadrugarstva 1966. i 1967. gradivo je osnovno sređeno prema utvrđenoj organizacijskoj shemi stvaratelja dok su posebno odvojene cjeline samostalnih poduzeća Saveza.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-599/V - 1 Zadruge (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4540
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica