Facebook
Naziv: Udruženje jugoslavenskih inženjera i arhitekata, Sekcija Zagreb (fond)
Signatura: HR-HDA-632
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1884 - 1931
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Društvo inženjera i arhitekata u Zagrebu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nema podataka o preuzimanju u Hrvatski državni arhiv.
Sadržaj jedinice: Pravila Udruženja, materijali skupština (pozivi, zapisnici sjednica), sjednice Upravnog odbora, prepiska i razni isječci novinskih članaka.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o dopunskim izvorima: Kao dopunski izvor može poslužiti Udruženje arhitekata Hrvatske (Trg bana J. Jelačića 3) koji čuva gradivo nastalo radom Udruženja od 1932. godine do danas.
Literatura: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Hrvatska likovna enciklopedija, Zagreb, 2005,
Pleše, S.(ur.); Kolanović, J. (predg.). Pravila društava : 1845. - 1945. Tematski vodič, Hrvatski državni arhiv : 2000,
Savez inženjera i tehničara Hrvatske 1878-1978, Sto godina tehnološkog razvoja, Zagreb, 1978,
Identifikator: HR-HDA/AJ 4549
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica