Facebook
Naziv: Kuhač Franjo (fond)
Signatura: HR-HDA-805
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Kuhač F. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kuhač Franjo Ksaver (hrvatski)
Razdoblje: 1848 - 1923
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 5 mapa ; 30 kut. ; 1 kut.
Odgovornost: Kuhač, Franjo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Gradskog muzeja najvjerojatnije 1939.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži rukopisne radove F. Kuhača (tiskani članci, rasprave, knjige, notni zapisi/kompozicije); bilješke; korespondenciju; stare notne zapise (na pergameni); radove drugih autora; tiskovine (knjige i novinski isječci).
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-805/KT - 1 Kartoteka osobnog fonda Franje Kuhača koji se čuva u Arhivu Hrvatske u Zagrebu (kartoteka)
Napomena o dopunskim izvorima: Dio gradiva se čuva i u HAZU: 127. Zbirka muzikološkog gradiva Kuhač Franjo (kut. 9); 616. Šaban Ladislav u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe (kut. 35, fasc. 246). Također i u NSK: 304. Kuhač Franjo Ksaver u Zbirci rukopisa i starih knjiga (svež. 7, pisama 16); 679. Kuhač Franjo Ksaver u Zbirci muzikalija i audiomaterijala (kom. 1466).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4722
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica