Facebook
Naziv: Hrvatsko plemstvo (zbirka)
Signatura: HR-HDA-884
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Hr. plem. (hrvatski)
Razdoblje: 1801 - 1939
Arhivske jedinica: 0.82 d/m
Tehničke jedinica: 25 mapa
Povijest jedinice: Zbirku je utemeljio Emilije Laszowski u vrijeme ravnatelja Zemaljskog arhiva Ivana Bojničića kao pomagalo pri sastavljanju odgovora na genealoške upite. Zbirka se tijekom dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća. Postojeću zbirku "Plemstvo" uredio je i sredio (izdvajajući registraturno gradivo Arhiva i ostalo arhivsko gradivo) Bartol Zmajić 1947.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od rukopisnog materijala u kojem su, najčešće, bilješke Emilija Laszowskog o rodoslovljima pojedinih obitelji i bilješke o navođenju pojedinih članova obitelji u katastrima plemića pojedinih županija, kao i u ostalom arhivskom gradivu. Ponekad je uz pojedinu obitelj dan i grafički prikaz grba, kao i podaci o stjecanju plemstva, odnosno statusa velikaša (barunat i grofovstvo).
Značajan dio gradiva čine različite tiskovine (novinski članci, osmrtnice, posjetnice te izresci iz genealoških rasprava).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema abecednom redu obitelji.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski ; mađarski ; francuski ; latinski
Identifikator: HR-HDA/AJ 4801
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica