Facebook
Naziv: Zbirka fotografija - fototeka ličnosti (zbirka)
Signatura: HR-HDA-906
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1856 - 1928 ([1977])
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Povijest jedinice: Nisu pronađeni podaci o preuzimanju osnovnog dijela ove zbirke u HDA. Moguće je pretpostaviti da je nastanak zbirke povezan sa pripremom knjige: Znameniti i zaslužni Hrvati, Zagreb, 1925. Kod nekih fotografija koje su svojedobno naknadno uvrštene u zbirku na poleđini je naznačeno iz koje akvizicije HDA potječu.
Sadržaj jedinice: Riječ je većinom o portretima značajnih osoba iz hrvatskog političkog, znanstvenog i kulturnog života 19. i početka 20.st. Jedan dio zbirke su originalne fotografije, dok je dio ostalih izrezan iz tiskanih djela, a najviše iz knjige: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925., Zagreb, 1925 (pretisak: Zagreb : "August Cesarec", 1990). Također je dio izvornih fotografija služio upravo kao predložak za potrebe spomenute publikacije. Jedan dio fotografija su snimke umjetničkih portreta, iz ranijih razdoblja. Na poleđini velikog broja izvornih fotografija nalazi se stara brojčana oznaka tintom.
Izlučivanju: Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fotografije su složene abecednim redom prema prezimenima osoba, i smještene u koverte, za svaku osobu zasebno. Postoji kartoteka (rukom pisana) koju su izradili krajem 1980-ih godina učenici srednje škole INDOK usmjerenja koji su dolazili na praksu u HDA.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-HDA/AJ 4818
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica