Facebook
Naziv: Matične knjige Građanske Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-944
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1812 - 1813
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 23 knj.
Odgovornost: Općina Brezovica (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Brod (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Draganić (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Klinča Sela (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Mrkopalj (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Novigrad na Dobri (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Novo Čiče (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Ozalj (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Rečica (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Ribnik (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Samobor (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Severin (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Velika Gorica (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Veleševec (stvaratelj) (1812-1813)
Općina Vrhovac (stvaratelj) (1812-1813)
Povijest jedinice: Nisu pronađeni podaci o preuzimanju gradiva u Hrvatski državni arhiv. Sačuvani dokumenti govore da je jedan dio gradiva francuske uprave preuzet u Kraljevski zemaljski arhiv već 11. rujna 1813.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih u općinama na području Karlovačkog distrikta, unutar kantona Karlovac, Kerestinec, Mrkopalj, Samobor, Sisak, Vrbovsko i Želin: Općina Brezovica; Općina Brod; Općina Draganić; Općina Klinča Sela; Općina Mrkopalj; Općina Novigrad na Dobri; Općina Novo Čiče; Općina Ozalj; Općina Rečica; Općina Ribnik; Općina Samobor; Općina Severin; Općina Velika Gorica; Općina Veleševec; Općina Vivodina, Vrhovac.
Izlučivanju: Gradivo se trajno čuva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Matične knjige su složene prema stvarateljima (tj. općinama).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski ; njemački ; francuski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-943/V - 1 Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa Janez Šumrada (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4830
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica