Facebook
Naziv: Bartulica Milostislav (fond)
Signatura: HR-HDA-1004
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Bartulica M. (hrvatski)
Razdoblje: 1908 - 1970
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 1 mapa ; 16 kut.
Odgovornost: Bartulica, Milostislav (stvaratelj) (1893-1984)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je od Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu (akv. 37/1998).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži popis hrvatskih iseljeničkih naselja, članke i novinske isječke, brošure i zakone o iseljeništvu, rukopise M. Bartulice, materijale o Jugoslavenskom odboru u Londonu (proglasi, političke i diplomatske ativnosti, korespondencija i dr.) i iseljeničkoj organizaciji Jugoslavenska narodna obrana (suradnja sa Srbijom, političke akcije i izdavaštvo u Južnoj Americi i dr.) te rukopis knjige "Jugoslavenska nacionalna omladina".
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; engleski ; španjolski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1004/AI - 1 Bartulica Milostislav (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-AHAZU- 4: Jugoslavenski odbor
HR-HDA- 966: Jugoslavenska narodna obrana
HR-HDA- 967: Savez organizacija iseljenika
Napomena o dopunskim izvorima: Dio ostavštine M. Bartulice čuva se u HAZU, Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, fond br. 211, 1 kutija.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4890
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica