Facebook
Naziv: Crnadak Milivoj (fond)
Signatura: HR-HDA-1015
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Crnadak M. (hrvatski)
Razdoblje: 1871 - 1945
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Crnadak, Milivoj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je po službeno dužnosti predala Nacionalna i sveučilišna knjižnica (akv. 8/1979).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži materijale vezane za djelatnost M. Crnadka kao dioničara i/ili člana ravnateljstva poduzeća Carinska i javna skladišta d.d., Jugoslavensko d.d. za eksploataciju dobara, Prva hrvatska štedionica, zatim materijale vezane za rad pri Osiguravajućem društvu "Sava", tvornici cementa "Croatia", tvornici papira "Smith & Meynier" i dr. (financijski izvještaji, zapisnici sa sastanaka, proračuni, službena korespondencija). Pored toga, fond sadrži i kupone blagajne i dionice Primorske štedionice, materijale vezane za lovišta u Zagrebu, Kupincu, Lasinji, Varaždinu, Malom Vrhu te osobnu dokumentaciju M. Crnadka (školske svjedodžbe, dokumente o namještenjima, privatne kupoprodajne ugovore, nekoliko počasnih diploma i zahvalnica te diplome o odlikovanju od strane nizozemske kraljice i proglašenju za počasnog nizozemskog konzula).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; francuski ; engleski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1015/P - 1 Osobni fond Milivoj Crnadak (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4901
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica