Facebook
Naziv: Gavazzi Milovan (fond)
Signatura: HR-HDA-1029
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Gavazzi M. (hrvatski)
Razdoblje: 1860 - 1992
Arhivske jedinica: 11 d/m
Tehničke jedinica: 111 kut.
Odgovornost: Gavazzi, Milovan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je pohranio Filozofski fakultet u Zagrebu na temelju ugovora o pohrani sklopljenog 22. ožujka 2004.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži dokumente vezane za službovanje (imenovanja, namještenja i dr.) te materijale vezane za Gavazzijev pedagoški i znanstveni u koje spadaju predavanja, studentski radovi, materijali sa studija, stručni i znanstveni članci Gavazzija i drugih autora, fotografije uglavnom etnološke tematike te opsežna korespondencija s velikim brojem domaćih i inozemnih stručnjaka i ustanova.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Glavne cjeline u fondu su: Osobni dokumenti i prilozi za biografiju; Gradivo o suradnji s drugim ustanovama; M. Gavazzi kao sudionik u sporovima vezanim uz Etnografski muzej; Gradivo vezano uz obnašanje različitih funkcija na Filozofskom fakultetu; Znanstveno-pedagoški i stručno-ocjenjivački rad M. Gavazzija; Stručni, znanstveni i znanstveno-publicistički rad M. Gavazzija; Korespondencija; Tekstovi drugih autora; Etnološke karte; Crteži i fotografije; Različite tiskovine.
Gradivo je preuzeto u rinfuznom, nesređenom stanju (izuzev malog dijela korespondencije koja je bila posložena po korespondentima) bez ikakvog pomagala, odnosno popisa. Kod sređivanja korespondencije preuzet je zatečeni kriterij sređivanja samog stvaratelja (abecednim redom po korespondentima), dok je za sređivanje ostalog (daleko opsežnijeg) dijela valjalo naknadno utvrditi cjeline na koje će fond biti podijeljen. Pri sređivanju je pored sadržajnog je upotrebljen i kronološki te abecedni kriterij. Prema karakteru gradiva, u određenim su cjelinama načini sređivanja kombinirani. Kod slaganja gradiva kronološki, materijali za koje se nije mogla utvrditi godina nastanka stavljeni su na kraj konkretne cjeline.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Gradivo fonda koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; njemački ; engleski ; francuski ; talijanski ; ruski ; poljski ; češki ; slovački ; slovenski ; srpski ; makedonski ; bugarski
Pisma: latinica ; ćirilica (makedonska) ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: HDA-1029/AI - 1 Osobni fond Milovana Gavazzia (analitički inventar)
Opća napomena: Gradivo ima status depozita.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4915
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica