Facebook
Naziv: Geršković Leon (fond)
Signatura: HR-HDA-1030
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Geršković L. (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Geršković, Leon (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti od Arhiva Instituta za historiju narodnog pokreta (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži strojopisne materijale, odnosno ispise, bilješke te prijepise dokumenata vezanih za izdavanje publikacija "Dokumenti o razvoju narodne vlasti" (1946, 1948, 1983) i "Historija narodne vlasti" (1950, 1955) te ulomke tekstova i bilježaka iz razdoblja 1943-1945. kada je stvaratelj djelovao kao voditelj Agitpropa Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju i voditelj za upravu ZAVNOH-a.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1030/SI - 1 Osobni fond Geršković Leona (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DASB-OPŽ- 282: Osobni fond Geršković Leon , pravni pisac i političar
Identifikator: HR-HDA/AJ 4916
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica