Facebook
Naziv: Jareb Jere (fond)
Signatura: HR-HDA-1039
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Jareb J. (hrvatski)
Razdoblje: 1935 - 1997
Arhivske jedinica: 5 d/m
Tehničke jedinica: 7 lad. ; 2 kut.
Odgovornost: Jareb, Jere (stvaratelj)
Povijest jedinice:

Gradivo fonda darovao je Jere Jareb (akv. 32/1999).

Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži korespondenciju J. Jareba, prikupljenu građu o raznim osobama, knjigama, časopisima i dr.; materijale vezane za knjigu Eugena Dide Kvaternika te ostavštinu Lovre Sušića.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Darovnom ugovoru, za života darovatelja gradivo se daje na korištenje isključivo uz pisano dopuštenje darovatelja, a nakon smrti darovatelja sukladno Zakonu o arhivskome gradivu i arhivima (NN, 105/1997) te Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN, 67/1999).
Jezici: hrvatski ; engleski ; njemački ; francuski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1039/P - 1 Osobni fond Jere Jareba (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4925
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica