Facebook
Naziv: Ministarstvo za novoslobođene krajeve Federativne Narodne Republike Jugoslavije (fond)
Signatura: HR-HDA-1086
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MNOK FNRJ (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1951
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut. ; 7 knj.
Odgovornost: Ministarstvo za novooslobođene krajeve Federativne Narodne Republike Jugoslavije (stvaratelj) (1948-1952)
Povijest jedinice: Gradivo je stiglo u HDA 1998. godine iz Sabora RH (akv. 25/1998)
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži spise vezane uz obnovu oslobođenih krajeva, opskrbu i organizaciju vlasti, spise o obnovi i razvoju Istre i Slovenskog Primorja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Kao pomagalo koristi diplomski rad H. Baričevića "Sređivanje i opis fonda Ministarstva za novooslobođene krajeve i fonda Direkcije za novooslobođene krajeve".
Identifikator: HR-HDA/AJ 4973
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica