Facebook
Naziv: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1090
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SGKP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1956 (Stvaratelj djeluje od 1951. do 1953.)
Arhivske jedinica: 3.70 d/m
Tehničke jedinica: 35 svež ; 4 knj.
Odgovornost: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1953)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti iz Ministarstva financija 2000. godine (akv. 14/2000)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži podatke o građevinskim poduzećima, izgradnji infrastrukture, personalne i računovodstvene spise.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: U fondu se nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4977
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica