Facebook
Naziv: Savjet za lokalnu privredu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1091
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SLP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 13 svež ; 2 knj.
Odgovornost: Savjet za lokalnu privredu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži personalnu dokumentaciju, planove proizvodnje za neka poduzeća, planove investicija te računovodstvene spise i slično. Od knjiga sačuvani su urudžbeni zapisnici za povjerljive i opće spise.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Fond sadrži uredske knjige i spise.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: U fondu se nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4978
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica