Facebook
Naziv: Glavna uprava za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1105
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GUP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1952
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 15 knj. ; 35 svež
Odgovornost: Glavna uprava za poljoprivredu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1952)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine po službenoj dužnosti od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise o osnivanju ustanova i zavoda, prijenosu nekretnina (rješenja Vrhovnog suda o nevračanju nacionalizirane imovine, odnosno imovine u smislu čl. 3 i 4 Zakona o postupanju s imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije), kontroli i reviziji državnih poduzeća pod nadležnošću Glavne uprave, analizi kapitalne izgradnje, zatim spise o Nižoj poljoprivrednoj školi Božjakovina, platne liste različitih poljoprivrednih dobara, bilance, likvidacije privrednih poduzeća, odobrenja završnih računa Ministarstva poljoprivrede, spise personalnog odjela te platne iskaze.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo nije arhivistički složeno, ali je u registraturi podijeljeno prema određenim cjelinama: povjerljivi spisi, opći spisi, predmetni spisi, personalni spisi, spisi Odjela za stručno školstvo, računovodstveni spisi, spisi Disciplinskog suda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4992
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica