Facebook
Naziv: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1112
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: USS NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 68 svež ; 11 knj.
Odgovornost: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1952)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine po službenoj dužnosti od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži korespondenciju Uprave sa oblasnim i rajonskim sjemenskim poduzećima, te narodnim odborima, izvještaje, zapisnike i evidencije tečajeva za operativne organe sjemenske službe, spise o premještajima, razrješenjima s dužnosti, isplatne liste, završne račune i dr. Fond sadrži i Žurnal za knjigovodstvo (1947.) te Razredni dnevnik knjigovodstvenog tečaja (1948.) škola u Martijancu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4999
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica