Facebook
Naziv: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1118
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDGI NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1950
Arhivske jedinica: 2.70 d/m
Tehničke jedinica: 17 kut. ; 11 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 2000. godine po službenoj dužnosti od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži podatke i razne planove poduzeća što su se nalazila pod Glavnom direkcijom građevne industrije, spise više arbitražnih sporova, personalne spise (otkazi, disciplinski postupci, razne naknade…), spise o eksproprijaciji nekretnina za potrebe raznih poduzeća (Industrija jadranskog kamena i mramora Split, Granit Zagreb (nekretnine na Žitovnjaku), Ciglane Zagreb, Parna ciglana Cerje Tužno), manji broj okružnica, investicijske i operativne planove za 1949. i 1950., izvješća o izvršenju proizvodnih zadataka, spise o prijenosu sredstava s poduzeća na poduzeće, spise o osnivanju i prestanku rada poduzeća, isplatne liste, bilance poduzeća, likvidacijske kartone.
Izlučivanju: Izlučeni su duplikati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Budući da je Glavna direkcija građevne industrije bila prednik Glavne direkcije industrije cementa, Glavne direkcije kamena i betonskih proizvoda te Glavne direkcije opekarske i keramičke industrije, na spisima ovih direrkcija sve do kraja lipnja 1950. pojavljuje se štambilj Glavne direkcije građevne industrije. Gradivo fondova direkcija vezanih uz građevinarstvo i građevnu industriju često se isprepliće pa je gradivo jedne direkcije moguće naći u više fondova.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5005
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica