Facebook
Naziv: Glavna direkcija za metalurgiju Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1123
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDM NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1952
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 svež
Odgovornost: Glavna direkcija za metalurgiju Savjeta za industriju Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1952)
Povijest jedinice: Gradivo je stiglo iz Ministarstva financija RH 2000. godine (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži završni račun i bilancu za 1951. te isplatne liste zaposlenih iz 1951/52 godine.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5010
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica