Facebook
Naziv: Glavna direkcija za naftu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1124
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDN NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1952 (Iako stvaratelj djeluje od 1951. godine, u gradivu ima dosta spisa iz ranijeg perioda.)
Arhivske jedinica: 4.30 d/m
Tehničke jedinica: 38 svež ; 7 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija za naftu Savjeta za industriju Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1952)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto iz Ministarstva financija 2000. godine (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise vezane uz poduzeća koja su se bavila preradom nafte (Petrol, Rafinerija Rijeka, Jugokombinat za naftu i plin), personalne spise, platne liste, zapisnike sa stručnih savjetovanja. Sadrži podatke o izvozu nafte, planove proizvodnje rafinerija i plinara, podatke o bušotinama (Rijeka, Krk, Bosanski Brod).
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na uredske knjige i spise.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva. U fondu se također nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003. Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DASK- 930: Rafinerija nafte Sisak
HR-HDA- 1664: Savjet za industriju Narodne Republike Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/AJ 5011
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica