Facebook
Naziv: Glavna direkcija za otkup žitarica Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1141
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDOŽ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1950
Arhivske jedinica: 2.70 d/m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 15 svež
Odgovornost: Glavna direkcija za otkup žitarica Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine po službenoj dužnosti od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise Državnog ospkrbnog poduzeća Hrvatske (u likvidaciji) i to spise Pravnog odjela, dokumentaciju o dugovanju radnika drugih poduzeća, otpise dugova, razne personalne spise, potraživanja, operativni plan, te primopredajni zapisnik o gradivu predanom Arhivu grada Zagreba. Također sadrži i spise drugih poduzeća: Otkos (podezeće za promet stočnom hranom), Sjenokoša (poduzeće za promet sijenom i slamom), Pšenica (poduzeće za otkup žitarica Sisak), Zrno (poduzeće za otkup žitarica Varaždin), Žitorad (poduzeće za otkup žitarica Slavonska Požega), Žito, Daruvar i Zrno, Varaždin. Radi se uglavnom o sudskim sporovima, te raznim ugovorima i tužbama. Uz navedeno fragmentarno su sačuvane isplatne liste, te likvidacione bilance.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je osnovno sređeno i popisano kod stvaratelja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5028
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica