Facebook
Naziv: Glavna direkcija za promet stokom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1144
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDPSSP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1951
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 9 svež ; 14 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija za promet stokom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1949-1950)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti 2000. godine od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži dokumentaciju različitih poduzeća - Žitostoka iz Koprivnice (bilance, isplatne liste), Slavonac iz Vinkovaca (pravni predmeti saslušanja po krivičnim djelima, popisi kupaca, reklamacije, tužbe, otkazi, premještaji), Stočar iz Osijeka, Graničar iz Đakova, zbirne bilance za 1949. (za poduzeća Gacka Gospić, Mongolac Županja, Snježnik Rijeka, Bednja Varaždin, Cerovac Sl. Brod, Koprivnica Koprivnica, Istranka Pula, Graničar Đakovo, Govedar Daruvar, Dunav Vukovar) te spise o arbitražnim sporovima.
Fond sadrži i 1 matičnu knjigu službenika poduzeća Partizan, 3 matične knjige službenika poduzeća Stočar, 1 matičnu knjigu poduzeća Gacka te 1 matičnu knjigu službenika poduzeća Mongolac.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5031
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica