Facebook
Naziv: Generalna direkcija građevinske industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1161
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GEDGI
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 26 kut.
Odgovornost: Generalna direkcija građevinske industrije NR Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u HDA od Ministarstva financija RH, po službenoj dužnosti. Akvizicija br. 14/2000.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži povjerljive spise, opće spise, predmetne spise (zapisnici o pregledu skladišta, izvješća o proizvodnji, popis nekretnina za eksproprijacije, analize izvršenja plana, likvidacije građevinskih poduzeća "Norma", "Jedinstvo", "Istra", "Banija"), personalne spise (premještaji, otkazi, postavljenja, povećanje plaća, polaganje stručnih ispita), spise Komisije za reviziju projekata, računovodstvene spise te registraturana pomagala.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo nije arhivistički složeno, ali je u registraturi podijeljeno prema određenim cjelinama: povjerljivi spisi, opći spisi, predmetni spisi, personalni spisi, spisi Komisije za reviziju projekata, računovodstveni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1126: Glavna direkcija za građevinsku industriju i nemetale Savjeta za industriju Narodne Republike Hrvatske
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 3)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5048
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica