Facebook
Naziv: Granične postrojbe - 52. satnija Jelenje (fond)
Signatura: HR-HDA-1193
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Povijesni nazivi: Granične trupe - 52. satnija Jelenje (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GT52J (hrvatski)
Razdoblje: 1932 - 1940
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Pedesetdruga satnija Jelenje (stvaratelj)
Povijest jedinice: Predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži naredbe o zabrani davanja odobrenja za prijelaz preko granice, zabrani održavanja sastanaka na granici, uputstva za suzbijanje strane promidžbe, uputstva o postupanju s građanima i vojnicima susjedne zemlje tijekom vježbi i o postupku sprječavanja bijega preko granice te iskaze o brojnom stanju ljudstva u odredima i njihovim smjenama.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po načelu provenijencije i prvobitnog reda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1214: Zbirka vojska i oružništvo
Identifikator: HR-HDA/AJ 5080
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica